เช็ก 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด

วันนี้ ( 14 ก.ค. 2564 ) เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อความว่า 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

10 อันดับแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อวันนี้ 2,332 ราย ยอดสะสม 103,907 ราย

2.สมุทรปราการ ติดเชื้อวันนี้ 1,006 ราย ยอดสะสม 24,314 ราย

3.สมุทรสาคร ติดเชื้อวันนี้ 577 ราย ยอดสะสม 14,347 ราย

4.ชลบุรี ติดเชื้อวันนี้ 513 ราย ยอดสะสม 13,001 ราย

5.ปทุมธานี ติดเชื้อวันนี้ 398 ราย ยอดสะสม 13,378 ราย

6.นนทบุรี ติดเชื้อวันนี้ 347 ราย ยอดสะสม 15,371 ราย

7.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อวันนี้ 339 ราย ยอดสะสม 4,219 ราย

8.นครปฐม ติดเชื้อวันนี้ 202 ราย ยอดสะสม 6,944 ราย

9.ปัตตานี ติดเชื้อวันนี้ 195 ราย ยอดสะสม 4,816 ราย

10.นาราธวาส ติดเชื้อวันนี้ 191 ราย ยอดสะสม 3,383 ราย

ที่มา ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *