จดหมายจากยมบาล สิ่งที่ท่านอย า กเต ือน

จดหมายเต ือนจากยมบาล สละเวลาอ่ า นสักนิด เต ือนสติได้ดีมาก

กาลครั้งหนึ่ง ยมบาลขึ้นนั่งบัลลังก์ เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวชายชราคนหนึ่ง และชายหนุ่มคนหนึ่งมา คุ ก เข่าต่อหน้าศาล

ชายชรากล่าว ใต้เท้าโปรดไว้ชีวิตผมด้วย ยมทูตไปจับผมมาโดยไร้ความผิด ผมถูกปรักปรำ ผมยังไม่ได้แบ่งมรดก ผมยัง…

ชายชรายังพูดไม่จบ ยมบาลก็ตบโต๊ะดังปัง

ยมบาล หุบปาก เจ้ารู้ไหมว่า ที่นี่เป็นที่ไหน? ข้าเป็นใคร? บังอาจส่งเสียงดังลั่น

ชายชรา ผม ผม

ยมบาล ตอนมีชีวิตอยู่ เจ้าก่อกssมชั่ วไว้มากมาย จะต้องลงโทษเจ้าอย่างหนัก ข้าจะถามเจ้า เจ้าต้องตอบมาตามตรงนะ

ชายชรา ผมยอมบอกตามตรง แต่ว่า เมื่อผมบอกตามตรงแล้ว ใต้เท้าโปรดเมตตาผมด้วยนะครับ

ยมบาล ตอนมีชีวิตอยู่ เจ้าโกงเงินบำนาญของหญิงชราข้างบ้านมาตบแต่งสวนดอกไม้ของเจ้า มีไหม?

ชายชรา มีครับ

ยมบาล ยังมีอีก เจ้าออกทุนให้ไอ้อ้วนค้าย าเ สพ ติ ด และคนแซ่เกาผลิตย าปลอม มีไหม?

ชายชรา มีครับ

ยมบาล เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำไมเจ้ายังว่าถูกปรักปรำอีก ที่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ถึง 76 ปี นับว่าดีเกินไปแล้ว เจ้าหน้าที่ เอาตัวตาแก่นี่ไปลงกระทะทองแดง

ชายชราเมื่อได้ยินว่าจะส่งเขาไปลงกระทะทองแดง ก็กลัวจนหน้าถอดสี

ชายชรา เรียนใต้เท้า ตอนมีชีวิตอยู่ ผมได้ก่อกssมทำชั่ ว แม้ว่าสมควรจะต้องรับโทษ แต่ใต้เท้าครับ ทำไมท่านไม่เต ือนผมแต่เนิ่น เพื่อผมจะได้สร้างบุญกุศลมาไถ่บาปบ้าง

ยมบาล เหลวไหล ข้าได้ส่งจดหมายไปเต ือนเจ้าถึงสามฉบับแล้วไม่ใช่หรือ?

ชายชรา ไม่มีนี่ ใต้เท้าอย่าพูดล้อเล่น ท่านส่งจดหมายสามฉบับมาให้ผมตั้งแต่เมื่อไร?

ยมบาล ตาแก่นี่กลัวจนเลอะเลือนใหญ่แล้ว เจ้าตั้งสติให้ดีก่อน แล้วข้าจะถามอย่างละเอียดอีกที ข้าขอถามเจ้า เจ้าเริ่มใส่แว่นตาคนแก่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่?

ชายชรา ผมคิดดูก่อน นึกออกแล้ว ตอนที่ผมอายุ 50 ปี วันหนึ่งขณะที่ผมนั่งอ่ า นหนังสือพิมพ์อยู่ จู่ ก็รู้สึกตามัวขึ้นมาอย่างกะทันหัน วันรุ่งขึ้นจึงไปวัดสายตาซื้อแว่นมาอันหนึ่ง

ยมบาล ถูกแล้ว นั่นก็คือจดหมายฉบับที่หนึ่ง ที่ข้าส่งไปให้เจ้า ซึ่งเป็นการเต ือนเจ้าว่า กำหนดเวลาต า ยใกล้เข้ามาแล้ว

ชายชรา นั่นเป็นจดหมายฉบับที่หนึ่งที่ท่านส่งให้ผมหรือ? แล้วจดหมายสองฉบับหลังท่านส่งให้ผมยังไงล่ะ?

ยมบาล ในวันที่ลูกสาวของเจ้าจัดงานวันเกิດครบรอบหกสิบปีให้เจ้า เพราะเจ้าโลภแทะกินเนื้อไก่ติดก ร ะ ดู ก จนทำให้ฟันหัก

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ฟันของเจ้าก็ค่อย หลุดร่วง จนปัจจุบันฟันของเจ้าร่วงเกือบหมดปาก นี่ก็คือจดหมายเต ือนฉบับที่สองที่ข้าส่งให้เจ้า

แล้วอีกหนึ่งปีต่อมา ผมของเจ้าจากดำกลายเป็นขาว จากขาวก็ค่อย ร่วง ร่วงจนเจ้าเป็นคนแก่ที่เกือบจะหัวล้าน

หรือว่าจดหมายฉบับที่สามเจ้าไม่ได้รับ เจ้านี่เลอะเลือนจริง เจ้าหน้าที่ เอาตัวไปได้

จดหมายเต ือนจากยมบาล

จากนั้นมาถึงคิวชายหนุ่มเป็นคนต่อไปที่จะถูก ตั ดสิน

ยมบาล ความจริงเจ้าเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถเหตุไฉนจึงไม่สร้างสมความดี ให้เป็นเกียรติประวัติแก่ตน แต่กลับต้องมาตกสู่ทุคติภูมิที่นี่?

ชายหนุ่ม ใช่ครับ ผมก็รู้สึกว่าตนเองตา ยอย่างน่าอนาถอย่างไร้คุณค่า แต่ว่าตาผมยังไม่มัว เส้นผมของผมยังไม่ขาว ฟันยังไม่ร่วง

และความจริงก็ไม่ได้ทำความชั่ วอะไรมากมายนัก โดยเฉพาะไม่ได้รับจดหมายเต ือนจากท่านเลย

ยมบาล พ่อหนุ่ม ทำไมเจ้าก็เลอะเลือนเช่นนี้ จดหมายเต ือนของข้าจะเหมือนกันทุกฉบับได้อย่างไร?

ชายหนุ่ม งั้นจดหมายเต ือนที่ใต้เท้าส่งให้เป็นอะไรล่ะ?

ยมบาล เจ้าจำชายหนุ่มข้างบ้านที่เกิດปีเดียวกับเจ้าได้ไหม?

ชายหนุ่ม จำได้ครับ เขาเป็นลูกของแม่หม้ายจาง เราเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกัน

ยมบาล แล้วเพื่อนของเจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหน?

ชายหนุ่ม ไม่ใช่ว่าเขาตา ยด้วยโ ร คปอด เมื่อสี่ปีก่อนหรอกหรือ?

ยมบาล ถูกต้อง วันที่เขาตา ย ก็คือวันที่จดหมายเต ือนฉบับแรกของข้าส่งไปถึง

ชายหนุ่ม ร่ า งกายของผมแข็งแรงกว่าเขามาก ไปเปรียบเทียบกับผีวัณโ ร คได้อย่างไร?

ยมบาล ข้าว่าเจ้าเลอะเลือนไม่ผิดแม้แต่น้อย คนจะสามารถไม่เจ็ບป่ ว ยตลอดไปได้อย่างไร?

แม้ว่าเจ้าจะไม่เคยป่ ว ยด้วยโ ร คปอด แต่ก็ไม่สามารถรั กษ าร่ า งกายให้แข็งแรงคงอยู่ได้ตลอดไป

ข้ารู้แต่แรกแล้วว่า เจ้าอ่ า นไม่เข้าใจความหมายจดหมายฉบับแรกของข้า ดังนั้น หลังจากวัยรุ่นคนนั้นตา ยไม่นาน จึงได้ส่งจดหมายอีกฉบับไปให้เจ้า

ชายหนุ่ม จดหมายฉบับที่สอง ผมก็ยังไม่ได้รับครับ

ยมบาล ก็ลูกพี่ลูกน้องคนที่อยู่ด้วยกันกับเจ้าสามปี วันหนึ่งได้ตา ยอย่างไร้สาเหตุ

นั่นเป็นการเต ือนเจ้าว่า วันหนึ่งเจ้าก็ต้องประสบชะตากssมเช่นเดียวกับเขา แต่เจ้ากลับไม่รู้ตื่น

วัน เอาแต่เลอะเลือน ไม่รู้จักขัดเกลาบำเพ็ญธรรม หลงใหลอาลัยในกิเลสตัณหา เดือนที่แล้วจึงต้องส่งจดหมายพิเศษไปให้เจ้า

ชายหนุ่ม จดหมายพิเศษหรือ? ผมไม่เคยได้รับจดหมายพิเศษอะไรเลย

ยมบาล ทำไมเจ้าถึงโง่เช่นนี้ เด็ก 4-5 คน ในห มู ่บ้านเจ้า วันนั้นมิใช่ไปเคาะร ะ เ บิ ดมือ จนมันร ะ เ บิ ดหรือ ทำให้ตา ยคาที่สองคน บา ดเจ็ບสาหัสสามคน

บอกแบ บนี้เจ้าคงจะเข้าใจ นั่นเป็นการบอกเจ้าว่า มิใช่มีแต่คนแก่เท่านั้นที่มารายงานตัวที่นี่ คนหนุ่มสาว และเด็กก็ต้องมาเช่นกัน

แต่มีคนประเภทหนึ่งที่ยกเว้นไม่ต้องมาที่นี่ นั่นคือคนที่ได้บำเพ็ญธรรม จนรู้แจ้งในธรรมในโลกมนุษย์

เพราะเขาเหล่านั้น ขณะมีชีวิตอยู่รู้จักสร้างบุญกุศล สร้างสาธารณะประโยชน์ ทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

ดังนั้นจึงสามารถหลุดพ้นจากความเกิດ ความตา ย จุติสู่แดนสุขาวดี

ชายหนุ่ม ใต้เท้า ผมเข้าใจความหมายของท่านแล้วครับ ชาติต่อไปผมจะปฏิบัติตามคำพูดของท่านอย่างแน่นอน

ยมบาล เมื่อเจ้าสามารถเข้าใจความหมายของข้า ข้าก็จะให้เจ้ากลับไปเกิດในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง

หวังว่าเจ้าคงจำคำพูดของข้าได้ การพิจารณาคดียุติเพียง นี้ เลิกศาล

คนเรารู้วันเกิດ แต่ไม่รู้วันต า ย หมั่นสร้างบุญกุศล ละจากความชั่ ว อบายมุขทั้งปวง เพื่อที่วันหนึี่งจะได้จากโลกนี้ไป พร้อมกับบุญกุศลที่ได้กระทำ

ขอบคุณแหล่งที่มา postjung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *