ทานที่จะช่วยเสริมบารมี เสริมดวงชะตา

ทำทาน 3 อ ย่า ง นี้ ชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็น

3 ทาน ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตทันตาเห็น

เ รื่ อ งดี ซึ่งเกี่ยวกับวิชาศักดิ์สิทธิ์ ที่ชี้ทางคนที่กำลังทุกข์มาก ขัดสน และมีปัญหา เ รื่ อ งการเงิน การงาน และครอบครัว

ถ้าอย ากให้ทุกอย่างดีขึ้น ลองหมั่นทำทาน 3 ทานนี้ ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน

1. วัตถุทาน

วัตถุทานนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน

จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสัตว์ที่บ้าน จะหยอดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

2. ธรรมทาน

ธรรมทานนั้น หมายความถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิດประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูก การทำงานประจำวันที่เราทำ แบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิດประโยชน์ต่อผู้อื่น

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทสวดมนต์ หนังสือที่มีความรู้ ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้น

หรือสวดมนต์ทุกวัน เพราะการสวดมนต์ทุกครั้งนั้น นอกจากสร้างกุศลให้ตนเองแล้ว ทุกครั้งที่สวด จะมีพรหม เทพเทวา ๑วงจิตวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นมาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชา พระพุทธเจ้าด้วย

3. อภัยทาน

อภัยทานนั้น จะว่าทำง่าย หรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโกรธฝังใจ หรือ อาฆ าตເເค้นใคร มักจะให้อภัยย าก

ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่าย ต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ

เริ่มจากเมตตา มา กรุณา มา มุติทา และถ้าไม่ไหวก็อุเบกขา คือ ปล่อยวางเสีย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับ ก ร ร ม นั้นเอง

ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน และขย ายออกไปจะสำเร็จได้ง่าย

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวัน ทุกที่ได้ง่าย และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ จะพบกับ ปาฏิหาริย์ ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที

ขอให้ทุกท่าน พบเจอแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตลอดทุก วันเทอญ

ที่มา แสนสบาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *