ทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตมักจะทิ้งบางอย่างเอาไว้ จะดีจะร้ า ยอยู่ที่เราเลือกเก็บอะไร

ทุกคนที่ผ่านเข้ามา ในชีวิต ล้วนทิ้งบางอย่างไว้

จะดีหรือร้ า ย อยู่ที่ว่า เราเลือกเก็บอะไร

เราเดินผ่านคนแปลกหน้า มามากมายในชีวิต แต่เรา ได้เลือกบางคน ให้เข้ามาใกล้ชิดในชีวิตเรา เรายกระดับเขาเป็น คนรู้จัก เลื่อนขั้นให้เป็นเพื่อน เป็น เพื่อนสนิท

บางคน เป็นเพื่อนร่วมงาน บางคน เป็นเพื่อนคู่ค้าธุรกิจ

บางคน เป็น เพื่อนเที่ยว บางคน กลายเป็นเพื่อนตลอดไป

บางคน ที่อย า กให้เขามาเป็นเพื่อนคู่คิด เป็นคู่ชีวิต เป็นคู่รัก แต่ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ จะสมหวังดังใจเราต้องการ

บางคน ผ่านมา แล้วผ่านไป ผ่านมา ให้ชอบ ผ่านมา ให้รัก ผ่านมา ให้ตระหนักว่า ทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอน

เราอาจนับจำนวนคน ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราและจากไปได้ เราอาจจำได้ว่า เคยรู้สึกอย่างไร

เรา อาจจะเสียใจ ที่ความรู้สึกนั้นไม่เหมือนเดิม เราที่ไม่เปลี่ยนไป หรือไม่ก็ เป็นเขาที่ไม่เหมือนเดิม

คนงานเหมือง ที่ร่อนเศษหินเศษดินออก ก็เพื่อ จะเก็บไว้แต่ทองคำ และเพชรพลอย

อวนลากปลา ติดขยะมากมายที่ล่องลอย ชาวประมง เก็บแต่ปลา และทิ้งขยะไป

มันขึ้นอยู่กับว่า เราจะเลือกเก็บอะไรไว้ และทิ้งอะไรไป

ในทุก สิ่ง มีทั้ง ดีและไม่ดี ปะปนกันอยู่เสมอ ทุก คนที่ผ่านเข้ามาใน ชีวิตเรา ล้วนมีจุดประสงค์ที่ถูกส่งมา ว่า เขาทิ้งอะไรดี ไว้ในชีวิตเราบ้าง

มิตรภาพ บทเรียน ความเข้มแข็ง ความเข้าใจ ความอดทน ความรอบคอบ หรืออะไรอื่น แม้แต่รอยแผล ก็มีไว้เพื่อเต ือนใจว่า เรายังมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป

ถ้าคิดได้ เราจะไม่เสียใจ แม้บางคน ที่เขาอาจจะจากไป แบบที่ เราไม่ได้หวังไว้ในอีกแบบหนึ่ง

ที่มา pentahugs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *