ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีวันเจริญ

คนไม่ “ซื่อสัตย์” ทำอะไรก็ไม่เจริญ

ซื่อสัตย์ คำ เดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคน หนึ่งไปตลอดกาล

ซื่อสัตย์ คือสัจจะวาจาที่เปล่งออกมาแล้วต้องทำตามที่พูดที่บอกไปแล้ว

ความซื่อสัตย์จึงมักมาพร้อม กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ

หากใครที่ไม่แม้แต่มีความซื่อสัตย์ คน นั้นก็คงลำบากในการใช้ชีวิต

ย ากจะหาคนจริงใจกับตนได้ ชีวิตเจอแต่หลุมบ่อ พบเจอแต่อุปสรรค

มีความสุขประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จะกลับมาทุกข์ซ้ำ เหล่านั้นมักมาจากการกระทำของตัวเองที่ทำคนไว้

พอผลการกระทำส่งผล จึงอาจจะเจ็ບปວด ทุกข์ทຮมานมากกว่า เ ล ยไปถึงขั้นชีวิตย ากจะเจริญ

จึงได้เห็นหลายคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่น

พบเจอแต่ความทุกข์ มีชีวิตอยู่บนความหวาดระแวง เจอแต่คนโกหก

ห ล อ ก ล ว ง เช่นเดียวกับตัวเขา ผีเห็นผีอยู่ด้วยกันมีแต่ย ากลำบาก

ต่างจากคนซื้อสัตย์ ไปไหนมาไหน ใคร ก็ต่างพากันยกย่อง

สรรเสริญ ใคร ก็ต่างเชื่อถือรักและเอ็นดู ผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเ
หลือ

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไ ห ม้ แม้นมีคู่ครองก็จักมีแต่สุข ไม่ค่อยพบเจอความทุกข์ย ากลำบากทางใจ

สิ่งเหล่านี้คนคิดไม่ซื่อ จึงมักเข้าไม่ถึง เพราะไม่เคยสัมผัสเพราะความไม่ดีของตน

คนบางคนโกหก หลอกคนอื่น ทำชั่ วมากมายเพียงเพราะแพ้พ่ายต่อกิเลสตน

ทำตามอำเภอใจจ นนำพาชีวิตไปพบจุดจบที่ไม่น่าให้อภัย คน เ ก ลี ย ด ส า บ แ ช่ ง ป อ ง ร้ า ย ทำมาค้าขายก็ไม่เจริญ

อย า กเจอคนรักที่จริงใจ แต่ตัวเองไปทำคนอื่นไว้ในอดีตมาก ต่อให้มีบุญได้เจอนางฟ้าหรือเทวดา

บุญไม่ถึงเขา ก็คงไม่ได้เขามาเชยชม เพราะกssมไม่ดี ท้ายสุดก็ละอายแก่ใจตนเพราะตนไม่ดีพอ

ขอขอบคุณที่มาจาก : นามบุญ
และ https://www.thatlikegood.com/?p=8738