นี่เป็นข้อดีของการเป็นคนนิ่งเฉย ไ ม่ แ ส่ เ รื่ อ งของคนอื่น

6 ข้อดี ของการเป็นคนนิ่งเฉย ไม่ยุ่งเ รื่ อ งของคนอื่น

ยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่า บางเ รื่ อ งอยู่เงียบ จะดีกว่า พูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

จะແย่ลงด้วยซ้ำในบางที และในบางเ รื่ อ ง ให้ทำเป็นนิ่ง

เฉย บ้าง อย่าโวยวาย แสดงความรู้สึก อะไรออกไปมากมาย

โมโหให้น้อย มีความสุขให้มาก การแสดงออกเวลารู้สึกไม่พอใจ

ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป มีแต่จะยิ่งทำให้คนอื่นมองเราในแง่ลบแทน

อย่าได้เ   อ  า  ความโกรธเพียง ชั่ ว คราว ไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึ ก  ดี

ที่เขามีให้ ยิ่งโตยิ่งต้องใช้สติมากขึ้น พิจารณาทุกเ รื่ อ งให้ดี ก่อนพูด

ก่อนคิด ก่อนตั ดสินใจอะไรลงไป เพราะไม่ใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเรา

ถ้าเราเผลอทำตัวไม่ถูกไม่ควรไป คนรอเหยียบก็อาจจะเยอะกว่าที่คิดไว้ก็ได้

โลกไม่ได้ เ    ล ว ร้   า ย  หรอก แต่ก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้น

ทำตัวเองให้เหมือนอากาศ แม้ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้หายใจ

อย่าทำตัวให้เหมือนพายุ แม้ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอ ย า กเจอ

ทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศ นิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้ แต่…ทุกคนข า ดไม่ได้

6 ข้อดีของการเป็นคนนิ่ง เงียบ

1 ชีวิตไม่ต้องเ สี่ ย งกับดราม่า

การเป็นคนที่พูดมากเผยความในใจเยอะ คนอื่นก็จะรับรู้เ รื่ อ งของเขาเยอะไปด้วย

มีอะไรก็โพสต์ลงในโซเชียล หรือ ระบายออกมาทางปาก

โดยเฉพาะด้านແย่ เหมือนเป็นการระบายอารมณ์ได้ดีก็จริง

แต่ มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีคนเข้ามาอ่ า นเจอด้วยเหมือนกัน

แถมเ สี่ ย งต่อการที่จะมีเ รื่ อ งราว มีประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดข้อพิพาท

ดังนั้นแล้ว การเป็นคนเรียบ ไม่แสดงออกอะไรมากก็จะหลีกเลี่ยง

ปัญหาที่จะมีกับคนอื่น ไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน

นับว่าเป็นข้อดีที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งเ ล ย

2 เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่ง ถือว่าจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี

และ เพราะอาจจะมีหนทางดี

เตรียมไว้ เ   อ  า  คืนที่ดีกว่าการ  ด่   า 

หรือ การใช้ความรุ  น   แ   รง  ด้วยก็ได้

ใครเป็นศัตรู ก็รับมือได้ด้วยลำบากแน่นอน

เพราะคนนิ่ง นี่อ่ า นความรู้สึกย า กจริง ทำให้มองไม่ออก

เ  ด  าทางไม่ถูกเ ล ยแหละ น่ากลัวกว่า

คนที่ชอบเหวี่ยงชอบวีนเยอะเ ล ย

3 คนอื่นคาดเดาได้ ย า ก

การคาดเดาได้ ย า ก ทำให้คนมองเราไปอีกแบบ

ก่อนที่เขาจะทำอะไรก็จะคิดเยอะและมีความเกรงใจเราอยู่นัย

ดังนั้นนิ่ง ไว้ก่อน ทำให้รั กษ าระยะห่าง และ มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน

4 มีแต่คนเกรงใจไม่กล้ายุ่งด้วย

เนื่องด้วยจากเป็นคนนิ่ง จึง ย า กจะคาดเดา ทำให้ดูเป็นคนที่สุขุม

เยือกเย็น ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่น คนส่วนใหญ่เ ล ยขอไม่ยุ่งให้เกิดปัญหาจะดีกว่า

5 ครองสติได้ดี

การที่เป็นคนนิ่ง เขาจะหยุดคิด   อย่างรอบคอบในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรไปเสมอ

การควบคุมตัวเองได้แม้ใน ย า มโกรธถือว่าเป็นข้อดีมากเ ล ยทีเดียว

หากใจร้อนข า ดสติ อาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไป

กลายเป็นการเข้าใจ  ผิ   ด  กัน ทำให้สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น

6 ไม่ต้องวุ่นวายกับใครให้เหนื่อຍ

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่ง เฉย ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อยตกเป็นเป้า

สำหรับการ นิ น ท า เพราะดูเป็นคนนิ่ง ดูน่าเกรงขาม

แบ บนี้เรียกว่าคมในฝัก เสื อซ่อนเล็บ หรือ อะไรก็แล้วแต่คุณ

จะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครให้เหนื่อຍใจเ ล ยจริง

นี่แหละประโยชน์ของการเป็นคนนิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ตึงเ   ค รี   ย  ด

การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิงโวยวาย อาละวาด มาดดูเป็นผู้ดีและพร้อมรับ

กับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ เรียกว่า

นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวจริง

ขอบคุณแหล่งที่มา  bangpunsara

<– Facebook Comments Plugin for WordPress: http://peadig.com/wordpress-plugins/facebook-comments/ –>

Facebook Comments

1 comments